Provádím technické překlady z německého do českého jazyka a naopak již od roku 1991 v těchto oborech:

strojírenství, stavebnictví, software, sport, elektronika, chemie, biologie, výpočetní technika, automobilismus, přírodní vědy, IT, manuály, výrobní technologie, technické normy, bezpečnostní listy, účetní programy, bezpečnostní certifikáty, hornictví a důlní technika, elektrotechnika silnoproud, včetně běžných textů a korespondence.  

Používám profesionální překladatelské nástroje memoQ, Trados a OmegaT, které optimalizjují celý proces překládání, při konečné ceně kalkulují pouze již jednou přeložené výrazy a zajišťují celkovou konzistenci překladu, tj. zachovávají jednotnou terminologii, což je důležité zvláště u technických textů. Společně s rozsáhlou terminologickou databází, kterou jsem nashromáždil za více než 25 let praxe nabízím pecizní a jasně srozumitelné překlady technických listů, manuálů, návodů na obsluhu apod.

 

 Cena dle typu textu:    Překlad z němčiny    Překlad do němčiny
 Obecný text*  0,90 Kč/slovo (220 Kč/NS)  1,00 Kč/slovo (250 Kč/NS)
 Odborný text*  1,20 Kč/slovo (290 Kč/NS)  1,40 Kč/slovo (340 Kč/NS)

 

VYSVĚTLIVKY:

*Za obecný text se považuje běžný text bez speciálních odborných termínů, jako jsou např. různá všeobecná sdělení, korespondence apod.
**Mezi odborný text patří různé technické manuály, popis technických zařízení a strojů, bezpečnostní listy, normy, technické specifikace apod.

1 NS = 1800 znaků včetně mezer

Za expresní překlad do druhého pracovního dne účtuji příplatek ve výši 50%.

Nejsem plátcem DPH